Zneužívání vojenského zpravodajství nám není cizí

Vojenské zpravodajství se velice často označuje zkratkou VZ. Ve své podstatě jde o jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službu spadající do struktury Armády České republiky. Tato instituce navíc funguje i pro Ministerstvo obrany České republiky. Vznik aktuální služby proběhl v roce 2005. Předchůdcem bylo Vojenské obranné zpravodajství a Vojenská zpravodajská služba. Ani tomuto sektoru se nevyhnulo zneužívání vojenského zpravodajství.

I vojenské zpravodajství má své mouchy

Stejně, jako svého času vznikla kauza Pandury, také pod vojenským zpravodajstvím se trochu otřásla zem. Obvinění se týkalo hned několika významných osob na vyšších postech české vlády. Pokud se o zneužívání vojenského zpravodajství a dalších zajímavých věcech chcete dozvědět více, začtěte se do následujících řádků.

Zneužívání vojenského zpravodajství v praxi

Prozradit můžeme například to, že k zneužívání vojenského zpravodajství došlo v letech 2012 až 2013. Tehdejší tajemnice premiéra měla údajně úkolovat špičky Vojenského zpravodajství pro získávání kompromitujících informací. Spoustu ostatních odpovědí naleznete v otázkách níže.

Jaký je rozsah činnosti vojenského zpravodajství?

Tento segment se zabývá rozvědnou činností působící v oblastech Armády České republiky. Další je kontrarozvědná činnost. Ta kontroluje obchody se zbraněmi, obranu státu a podobně.

Jakým způsobem jsou získávány informace?

Jsou to spolupráce realizované s různými zpravodajskými službami. Speciální sítě následně získávají další informace. Patří k nim OSINT, HUMINT, IMINT a SIGINT.

Komu předává vojenské zpravodajství zprávy o své činnosti?

Takový dokument vzniká každý rok a je předáván prezidentovi České republiky a předsedovi vlády.

Kdo je zadavatelem úkolů pro vojenské zpravodajství?

Může to být nejenom prezident České republiky, ale také ministr obrany nebo samotná vláda. Ti následně obdrží získané informace.

Co všechno se dělo kolem zneužití vojenského zpravodajství?

Sledována byla například žena tehdejšího premiéra a mnozí další vysoce postavení lidé. Hlavním důvodem měl být vznik kompromitujících informací. Všichni obžalovaní v tehdejší kauze byli postupem času zproštěni viny. Je však zřejmé, že vojenské zpravodajství už mohlo být v minulosti využito k podobným účelům.