Struktura Armády České republiky se rozšiřuje

Armáda České republiky představuje hlavní složku ozbrojených sil naší země. Za dlouhé roky její působnosti samozřejmě proběhly nejrůznější kauzy, kam spadá slavná kauza Pandury. My se dnes však nebudeme zabývat negativní stránkou armády, ale její hierarchií. Struktura Armády České republiky se neustále rozvíjí a rozšiřuje, o čemž Vás přesvědčíme v následujících řádcích.

Nová struktura Armády České republiky

Nejdříve se zaměříme na poslední novinky. Mezi ně patří Velitelství pro operace, které vzniklo v rámci operační úrovně vedení. To mimochodem tvoří Generální štáb Armády České republiky. Mezi novější útvary patří teritoriální a kybernetické síly, což je v poslední době poměrně žhavé téma. A jak vypadá další struktura Armády České republiky?

Struktura a síly Armády ČR

Struktura Armády České republiky disponuje v rámci operační úrovně velení ještě velitelstvím pozemních, vzdušných a speciálních sil. Co se týče taktické úrovně, měla by padnout zmínka i o samotném výcviku vojáků. Další důležité věci se dozvíte prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Co tvoří pozemní síly armády?

Jsou to primárně výsadková a mechanizovaná vojska. Patří mezi ně i dělostřelectvo, chemické útvary a v neposlední řadě logistika.

Co tvoří vzdušné síly?

Z pojmenování této skupiny jasně vyplývá, že jde o vrtulníková, taktická a dopravní vojska pohybující se ve vzduchu. Kapitolou samou o sobě je protivzdušná obrana a služba řízení letového provozu.

Co si představit pod speciálními silami?

Speciální síly jsou zaměřeny na obranu České republiky a prosazování ochrany. Tyto jednotky slouží pro řešení speciálních krizí.

Jak fungují kybernetické síly?

Ty mají pod palcem kybernetický prostor. Provádí jeho monitorování, realizují strategické komunikace a řídí operace soustředěné v tomto sektoru. Kybernetické síly a informační operace vystupují pod zkratkou KySIO.

Co si představit pod teritoriálními silami?

Teritoriální síly cílí na obranu a ochranu teritorií. V tomto případě jsou to krajská vojenská velitelství označovaná zkratkou KVV nebo jednotlivé územní prvky. Často jsou ochraňovány důležité objekty a podobně.