předvolební průzkum

Předvolební Průzkum

Předvolební průzkumy: Komu fandí voliči?

Význam předvolebních průzkumů Před Metodika a reprezentativnost V této části se detailněji podíváme na metody použité v našem výzkumu a zhodnotíme reprezentativnost získaných dat. Použili jsme kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, včetně dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů. Dotazníkové...