práce fotovoltaika

Práce Fotovoltaika

Fotovoltaika: Práce budoucnosti?

Fotovoltaický jev Fotovoltaický jev je fyzikální proces, při kterém se energie ze světla, typicky ze slunečního záření, přímo mění na elektřinu. Tento jev je základem fungování fotovoltaických článků, běžně nazývaných solární panely. Tyto články jsou vyrobeny z polovodičových materiálů, nejčastěji...