kdo je liberál

Kdo Je Liberál

Kdo je vlastně liberál v české politice?

Základní hodnoty liberalismu Svoboda jednotlivce je klíčová. Liberálové věří, že každý má právo na život, svobodu a majetek. Zdůrazňují autonomii, odpovědnost a minimální zásahy státu do života občanů. Rovnost před zákonem je nezbytná pro spravedlivou společnost. Liberálové prosazují rovné příležitosti a...