ÚZSI hájí zahraničně-politické zájmy České republiky

Setkali jste se někdy se zkratkou ÚZSI a nevíte, co znamená? Na úvod Vám můžeme prozradit, že do značné míry souvisí s bezpečností České republiky. Jedná se o Úřad pro zahraniční styky a informace. Jeho název je poměrně vypovídající. Pokud ovšem netušíte, jakou činností se zabývá, začtěte se do následujících řádků.

Základní informace o úřadu

Úřad pro zahraniční styky a informace je vlastně českou ozbrojenou zpravodajskou službou. Vzhledem k tomu, že má vnější pole působnosti, jde o rozvědku. Všichni zaměstnanci tohoto úřadu jsou ve služebním poměru řídícím se zákonem č. 361/2003 Sb. Další podstatné informace se dozvíte z tabulky prezentované níže.

PředmětHodnota
Vznik původního úřadu1993
Vznik současného úřadu1994
SídloPraha
MottoSine ira et studio
Informace související s Úřadem pro zahraniční styky a informace.

Je pravdou, že předchůdcem nynějšího úřadu byl Úřad pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra České republiky, který měl působnost pouze jeden rok. Znám byl pod zkratkou ÚZSI MV ČR.

Vědět byste měli také o tom, že zřizovatelem civilní rozvědky je vláda České republiky. I když úřad doslova nespadá pod Ministerstvo vnitra ČR, je prostřednictvím něho řízena jeho činnost a řadí se do tohoto rozpočtu. Nejvyšším článkem úřadu je ředitel, který je následně zodpovědný ministrovi vnitra.

ÚZSI a jeho hlavní náplň

Hlavní cíl tohoto bezpečnostního sboru je poměrně zřejmý. A to je sběr a následná analýza významných informací týkajících se nejenom bezpečnosti. Cíleno je na oblast politickou a ekonomickou. Vedle zpravodajsky významných informací sbíraných mimo území České republiky je kladen důraz i na vnitrostátní informace. Využívány jsou odposlechy prostřednictvím sítě SIGINT a jiné zpravodajské taktiky. Ať už jde o sledování nebo užití agenturní sítě.

Úřad pro zahraniční styky a informace je spojen také s patřičným oceněním za zásluhy. V rámci tohoto úřadu existují tři typy medailí. Je to medaile Za věrnost, medaile Za zásluhy o bezpečnost a medaile Za statečnost. Ty pak mohou nabývat až tří úrovní.